Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

05-01-2024

W związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 28 czerwca 2023 r. (komunikat z 2 listopada 2023 r.) informujemy, że z przyczyn technicznych potrzebujemy więcej czasu na dostosowanie Informatora o Terminach Leczenia do znowelizowanych przepisów (tj. wyodrębnienia grup wiekowych w świadczeniach dla dzieci oraz oznaczenia znieczuleń w wybranych świadczeniach).

Pracujemy nad tym, aby jak najszybciej dostosować system do zmian. O ich wprowadzeniu poinformujemy odrębnym komunikatem.

WAŻNE!

Zmiany w Informatorze o Terminach Leczenia nie dotyczą pierwszego wolnego terminu wizyty. Ten moduł jest aktualizowany przez placówki medyczne na bieżąco, zgodnie z przepisami.

Wszystkie aktualności