Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

19-01-2024

Przypominamy, że od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje uproszczony sposób sprawozdawania i rozliczania świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne. Dokumentem rozliczeniowym jest zestawienie refundacyjne zaopatrzenia w wyroby medyczne (ZPOZR) określone w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały opisane w komunikacie z dnia 17 listopada 2023 r.

W związku z powyższym sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne zrealizowanych od 1 stycznia 2024 r. powinno odbywać się według nowych zasad.

Instrukcje użytkownika Portalu Świadczeniodawcy oraz Portalu SZOI zostały zaktualizowane o opis nowych funkcjonalności.

 

Wszystkie aktualności