Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

22-07-2021

W nawiązaniu do komunikatu https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-i-tworcow-oprogramowania,7983.html przypominamy, że dla umów dla których wydzielone zostały koszty świadczeń finansowane z Funduszu Medycznego generowany będzie komunikat R_UMX w wersji 2.8. Informacje przekazane będą w elemencie nr-aneksu-ugodowego atrybutu szablon-rach

 

2

szablon-rach

 

0-n

 

Szablon rachunku / korekty rachunku – grupuje pozycje zakwalifikowane do rozliczenia na jednym rachunku.

Element nie występuje w przypadku, gdy podczas przetwarzania żądania rozliczenia stwierdzono brak nowych pozycji do ujęcia w szablonach

id-szablonu

1

liczba (12,0)

Unikalny kod szablonu rachunku nadany przez płatnika

Podczas wystawiania rachunków należy wskazać szablon, na podstawie którego utworzono rachunek. Powołanie na konkretny szablon zapewnia jednoznaczne powiązanie pozycji rachunku ze zrealizowanymi świadczeniami.

 

id-szablonu-kor

0-1

liczba (12,0)

Identyfikator szablonu korygowanego (podawany, gdy wystawiony dokument ma być korektą do rachunku wystawionego na podstawie szablonu o id = id-szablonu-kor)

 

nr-aneksu-ugodowego

0-1

do 24 znaków

Nr aneksu ugodowego ugody/Nr planu spłaty/Nr planu FM

Występuje, gdy podstawą limitowania rozliczenia jest aneks ugodowy/plan spłaty lub plan FM (typ-planu=’F’).

 

 

W celu przypomnienia informujemy, ze, komunikaty generowane są odpowiednio w wersjach:

 • R_UMX wersja 2.5
  • Zaopatrzenie w wyroby medyczne
  • Podstawowa opieka  zdrowotna
  • Sprawozdawczość SWIAD poza szablonami ryczałtowymi, POZ Plus, Planem spłaty, Funduszem Medycznym.
 • R_UMX wersja 2.6
  • POZ PLUS
  • PSZ (szablony ryczałtowe)
 • R_UMX wersja 2.7
  • Plany spłaty
 • R_UMX wersja 2.8
  • Fundusz Medyczny

W komunikacie R_UMX 2.8 zaktualizowany został opis w elemencie nr-aneksu-ugodowego atrybutu szablon-rach.

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności