Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

18-08-2022

Komunikat jest aktualizacją wcześniej przedstawionych informacji:

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania z 16.05.2022

Słownik kodów specjalnego rozliczenia – SPEC_ROZ

Słownik publikowany jest przez płatnika na stronie: https://slowniki.nfz.gov.pl/SP_ROZ/SlownikPrimary/5058

Informujemy, że w celu łatwiejszej interpretacji sposobów stosowania poszczególnych współczynników wprowadzamy dodatkową wartość, która ma zastosowanie przy kodach specjalnego rozliczenia o niestandardowym wyliczaniu krotności (np. dla ZG, SK, UE….):

  • I - indywidualny
  • S - sumowanie
  • M - mnożenie
  • N - nie dotyczy

Sposoby uwzględniania współczynników

Przypominamy, że przy wyliczaniu krotności świadczenia, zaleca się stosowanie następujących wskazówek:

- przy użyciu pojedynczego kodu specjalnego rozliczenia krotność świadczenia powinna równać się wartości przekazanej w atrybucie wspolczynnik
- przy koincydencji kilku współczynników należy zwrócić uwagę na określony w słowniku sposób uwzględniania współczynnika

Stosowane obecnie definicje:

  •  indywidualny – sposób zastosowania jest określony indywidualnie ze względu na specyfikę danego specjalnego rozliczenia,
  •  sumowanie – można sumować z innymi współczynnikami możliwymi do zsumowania,
  •  mnożenie – można wymnożyć przez inny współczynnik/ przez sumę współczynników (jest parametrem nadrzędnym1 w stosunku do innych),
  •  nie dotyczy – nie mają zastosowania powyższe działania (najczęściej stosowany przy kodach spec-roz nieaktywnych).

Działania wykonujemy w następującej kolejności: najpierw wykonujemy działanie sumowania współczynników, następnie mnożenie.

ZG / SK / UE…

W przypadku, gdy dla danego kodu specjalnego rozliczenia w słowniku SPEC-ROZ nie określono żadnej wartości współczynnika oznacza to, że zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami dziedzinowymi, do których ten kod referuje, stosowane są indywidualne zasady obliczeń.

Dotyczy to m.in. kodów:

ZG (zgody indywidualne),
SK (specyfikacje kosztowe, faktury zakupu),
UE (świadczenia wg kosztów rzeczywistych)

Przy zastosowaniu tylko jednego spośród powyższych kodów – krotność powinna być równa wartości przekazanej w atrybucie wspolczynnik.

Jeśli świadczeniodawcy przysługuje również dodatkowy współczynnik z tyt. innych przepisów (Qxx albo R0x) dane dotyczące tego kodu należy sprawozdać w kolejnym elemencie nfz:spec-rozlicz oraz uwzględnić wartość współczynnika w obliczaniu krotności2.


 

1 Nadrzędność parametru oznacza, że przy zbiegu kodów specjalnego rozliczenia z różnym sposobem zastosowania należy zastosować działanie określone jako nadrzędne

2 Współczynniki przypisane do kodów specjalnego rozliczenia Qxx oraz R0x wymnażają wartość innych współczynników

Wszystkie aktualności