Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

02-02-2023

Nawiązując do opublikowanego Zarządzenia nr 23/2023/DI zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML:

Zarządzenie nr 23/2023/DI

oraz komunikatu z dnia 01.02.2023 r.:

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania z dnia 1 lutego 2023 r.

przekazujemy doprecyzowanie w stosowaniu elementów dla:

  • załącznika nr 1 Komunikat szczegółowy NFZ Świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy)

Element nfz:faktura:

panstwo

0-1

2 znaki

Państwo w którym wystawiono fakturę zakupu

Według normy PN-ISO 3166-1

Przekazywane obligatoryjnie dla faktur wystawionych od dnia 1 marca 2023 r.

  • załącznika nr 4 Komunikat wysłany przez świadczeniodawców do OW NFZ z informacjami o fakturach zakupu w zakresie produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych. Wykorzystywany również dla zakresów dla których w celu rozliczenia wymagana jest faktura zakupu leku/ produktu / sprzętu medycznego.

Element nagłówek-faktury:

panstwo

0-1

2 znaki

Kod państwa dostawcy leku

Według normy PN-ISO 3166-1

Wymagany dla faktur wystawionych od dnia 1 marca 2023 r.

Wszystkie aktualności