Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

28-04-2023

Komunikat jest rozszerzeniem wcześniej przedstawionych informacji w komunikacie z dnia 18 sierpnia 2022 r.:

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania z 18 sierpnia 2022 r

Łączenie współczynników

Przedstawiamy w załączeniu macierz zasad łączenia współczynników korygujących krotność, w przypadku ich koincydencji. W zestawieniu użyto kodów specjalnego rozliczenia zdefiniowanych przez płatnika w słowniku SPEC_ROZ. Słownik publikowany jest na stronie: https://slowniki.nfz.gov.pl/SP_ROZ/SlownikPrimary/5058

Użyto następujących skrótów określających sposób stosowania:

Można łączyć poprzez:

S – sumowanie

M - mnożenie

Nie można łączyć:

N – kolizja/ błąd

gdzie

sumowanie – można sumować z innymi współczynnikami możliwymi do zsumowania,

mnożenie – można wymnożyć przez inny współczynnik/ przez sumę współczynników (jest parametrem nadrzędnym w stosunku do innych),

 

Prezentujemy dołączoną macierz w celu przybliżenia logiki jaką stosujemy przy określaniu sposobu stosowania poszczególnych współczynników w sytuacjach zbiegu kilku z nich. Ukazuje ona stan aktualny na dzień dzisiejszy, a będzie się ona zmieniać przy zaistnieniu nowych okoliczności.

Sumowanie

Przypominamy, że sumowania współczynników dokonujemy według wzoru:

 

K = Ʃ ni=1  𝑊i ‒ (𝑛 ‒ 1)

gdzie:

n – liczba zastosowanych współczynników

Wi – wartość kolejnych współczynników

 

Elementy sprawozdawcze

Przypominamy, że przy zastosowaniu współczynnika czy współczynników korygujących krotność, dla każdego z nich w raporcie statystycznym należy przekazać następujące dane:

 

7

nfz:spec-rozlicz

 

0-n

 

Kody specjalnego rozliczenia zastosowane w ramach sprawozdanej pozycji rozliczeniowej

W ramach podanego elementu będzie przekazywana informacja o kodzie specjalnego rozliczenia przekazywana w poprzednich wersjach komunikatu w ramach atrybutu nfz:dane-poz-rozl@spec-rozlicz

Intencyjnie podany element ma umożliwić przekazywanie wszystkich kodów specjalnego rozliczenia zastępując obecne rozwiązanie, w którym przekazywany jest kod dedykowany dla kombinacji kilku kodów specjalnego rozliczenia.

 

specj-rozlicz

1

do 10 znaków

Kod specjalnego rozliczenia produktu będącego przyczyną różnicy między krotnością faktyczną a rozliczeniową

Wartości zgodnie ze słownikiem kodów specjalnego rozliczenia publikowanym przez płatnika. Kod słownika: SP_ROZ.

wspolczynnik

0-1

liczba(14,4)

Wartość współczynnika

Przekazywana wartość odpowiada możliwej dla danego kodu specjalnego rozliczenia określonej w słowniku SP_ROZ lub w przypadku, gdy dla danego kodu specjalnego rozliczenia stosowane są inne zasady wypracowana jest zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami do których ten kod referuje.

 

Wszystkie aktualności