Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

20-06-2023

Nawiązując do komunikatu z dnia 28.04.2023 r., informujemy, że zaktualizowane zostały:

  1. Transformaty dla zleceń elektronicznych.

Pliki zostały również zaktualizowane na stronie: https://test-dev-ezwm.nfz.gov.pl/

  1. Specyfikacja usług eZWM.

Podniesiono wersję specyfikacji do 2.1.8.1

Zmieniono wymagalność podania danych pacjenta w sekcji odbiorca-pacjent w dokumentach:

- Dokument żądania potwierdzenia realizacji zlecenia

- Dokument potwierdzenia odbioru realizacji zlecenia

Transformaty i specyfikacja usług zostały zaktualizowane do wzoru zlecenia i zlecenia naprawy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1127

Wszystkie aktualności