Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania - wystawianie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

28-04-2023

Informujemy, że w oparciu o projekt rozporządzenia MZ zmieniającego wzór zlecenia i wzór naprawy wyrobu medycznego https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370251/katalog/12957051#12957051 przygotowano specyfikację usług dla eZWM w wersji 2.1.8.

Dokumentacja specyfikacji została wypracowana dla docelowego wdrożenia nowych wzorów zlecenia i zlecenia naprawy oraz eZlecenia i może się różnić od opublikowanego do konsultacji zewnętrznych projektu rozporządzenia.

Zmiany w specyfikacji wynikają z:
- wprowadzenia obsługi nowych wzorów zlecenia zaopatrzenia i zlecenia naprawy obowiązujących od 01 lipca 2023 r. (m.in. brak konieczności podpisywania III i IV części przez realizatora) oraz
- wprowadzenia obsługi zleceń elektronicznych (eZlecenie).

Zmiany w specyfikacji wprowadzone dla eZlecenia zostały opisane w rozdziale „Założenia dla zleceń w wersji elektronicznej”.

Są to głównie:
- wprowadzenie elektronicznej wersji dokumentów zlecenia, zlecenia naprawy, wyników weryfikacji zlecenia, żądania potwierdzenia realizacji zlecenia,
- wprowadzenie nowego dokumentu w formie PDF (druk informacyjny zlecenia elektronicznego),
- wprowadzenie identyfikacji zleceń elektronicznych z wykorzystaniem pary numer PESEL i PIN oraz Nr zlecenia i PIN,
- wprowadzenie nowego sposobu generacji identyfikatorów zleceń/zleceń naprawy – dotyczy zleceń elektronicznych,
- podpis elektroniczny na części I zlecenia możliwy będzie do złożenia od 1 lipca 2023 r.

Planowany termin wdrożenia powyższych zmian to 1 lipca 2023 r.

Informujemy, że wszystkie systemy korzystające z usług eZWM powinny zostać dostosowane do nowej wersji 2.1.8 do 1 lipca 2023 r.

Wersja  2.1.6.2. nie będzie obsługiwana od dnia 1 lipca 2023 r.

Dodatkowo Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnił nowe środowisko testowe oraz testową aplikację ap-zz dla zmian, które wejdą na środowisko produkcyjne od 1 lipca 2023 r.

https://test-dev-ezwm.nfz.gov.pl/.

https://test-dev-ezwm.nfz.gov.pl/ap-zz-test/

Obecne środowisko testowe pozwalające testować aktualny stan ze środowiska produkcyjnego, pozostaje bez zmian i nadal będzie dostępne pod aktualnymi adresami:

https://test-ezwm.nfz.gov.pl/

https://test-ezwm.nfz.gov.pl/ap-zz-test/

Przypominamy, że warunki uzyskania dostępu do środowiska testowego publikowane były na stronie NFZ: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-departamentu-informatyki,7241.html

Wszelkie uwagi i pytania dot. interfejsów proszę kierować na adres:

Wszystkie aktualności