Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

03-07-2024

Informujemy, że zakończyły się konsultacje dotyczące interfejsu dostępowego dla systemu w wersji 1.2.4.

Zakres planowanych zmian został wskazany komunikacie: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-i-tworcow-oprogramowania,8615.html

O terminie wdrożenia wersji 1.2.4 poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Dodatkowo udostępniamy opis interfejsu dostępowego dla Systemu OW NFZ dla obsługi zestawień refundacyjnych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie (wersja 1.2.3).

Wersja 1.2.3 zostanie wdrożona 31 lipca 2024 r.

Zmiany dotyczą:

1. Dodania metody umożliwiającej przekazanie do systemu OW NFZ zlecenia usunięcia szablonu w systemie OW NFZ: komunikat: zpo-usun-szablon.

2. Rozszerzenia listy parametrów o numer dokumentu wg przekazującego zlecenie dla zlecenia dotyczącego wygenerowania zestawienia refundacyjnego ZPOZR (komunikat: zpo-zpozr).

Jednocześnie informujemy, że wraz z wdrożeniem wersji 1.2.3 zostanie udostępniania obsługa poniższych elementów obecnych w specyfikacji 1.2.3 i oznaczonych komentarzem „Atrybut planowany do wykorzystania w przyszłości na kolejnych etapach wdrożenia usług”:

  1. parametr id-inst  metody getFileList
  2. atrybut id-inst zwracanego przez metodę getFileList
  3. parametr lista-miejsc zlecenia wygenerowania komunikatu ZPOZR

Dodatkowo umożliwione zostanie udostępnianie za pośrednictwem usług plików wygenerowanych zarówno w ramach zadań zlecanych przez usługi jak i zlecanych w Portalu Świadczeniodawcy/SZOI.

Wersja 1.2.3 konsultowana była na stronie Funduszu:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,8583.html

Wszystkie aktualności