Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców - listy oczekujących

10-01-2020

W nawiązaniu do komunikatu dla świadczeniodawców z dnia 17 grudnia 2019 r. dotyczącego prowadzenia harmonogramów przyjęć/list oczekujących do stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne (np. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej) przekazujemy dodatkowe wyjaśnienia.

W związku z napływającymi do Funduszu wątpliwościami dotyczącymi prowadzenia harmonogramów przyjęć/list oczekujących do ww. świadczeń poniżej przedstawiamy wyjaśnienia przygotowane w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia.

Świadczeniodawcy udzielający świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczychw ramach opieki długoterminowej są zwolnieni z obowiązku, o którym mowa w:

1) art. 19a ust. 4 pkt 2 ustawy o świadczeniach tj. wpisywania w harmonogram przyjęć/listy oczekujących planowanego terminu udzielenia świadczenia (który co do zasady powinien być wyznaczany w dniu dokonania wpisu);

2) art. 23 ust. 4 ustawy tj. raportowania informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.

W przypadku świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej analogiczne zwolnienie dotyczy tych świadczeniodawców, którzy nie udzielają świadczeń w warunkach ambulatoryjnych oraz świadczeń perinatalnej opieki paliatywnej, tj. zwolnienie dotyczy:

1) oddziałów medycyny paliatywnej,

2) hospicjów stacjonarnych i domowych – z wyłączeniem przypadków, gdy udzielają świadczeń z zakresu perinatalnej opieki paliatywnej.

Poradnie opieki paliatywnej oraz wszystkie komórki udzielające świadczeń perinatalnej opieki paliatywnej (w odniesieniu do tych świadczeń) są zobowiązane zarówno do wpisywania w harmonogramie przyjęć planowanego terminu udzielania świadczenia jak i przekazywania pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia.

 

Wszystkie aktualności