Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców oprogramowania

10-12-2021

Informujemy, że wprowadzone zostały zmiany do komunikatów XML słowników BADPOZ i ZAKPOR wykorzystywanych w ramach sprawozdawczości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Poprzednie wersje komunikatów XML oraz słowników opublikowane były w komunikacie:

Komunikat dla świadczeniodawców i dostawców oprogramowania

Zmiany w komunikacie BADPOZ_PUB:

  •  podniesiona została wersja komunikatu do 1.1
  •  zmieniony został format dla atrybutu typ elementu komunikat

Zmiany w komunikacie ZAKPOR_PUB:

  • wersja komunikatu pozostała bez zmian
  • zmieniony został format atrybutu porada_nazwa elementu porady z 250 do 400 znaków
  • zmieniony został opisu atrybutu status elementu porady
  • zmieniona została krotności elementu okresy z 1-n na 0-n

Słowniki publikowane są na stronie:

https://slowniki.nfz.gov.pl/

Wszystkie aktualności