Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

04-01-2023

W nawiązaniu do komunikatów opublikowanych

oraz

udostępniamy zaktualizowany raport rozliczenia realizacji zleceń zaopatrzenia rejestrowanych w centralnym systemie AP-ZZ (Zlecenia zaopatrzenia).

Od stycznia 2023 r. nastąpi zmiana liczby znaków i precyzji dla pola ZLEC_LB_SZT_NA_MIES

8

1

ZLEC_LB_SZT_NA_MIES

DECIMAL

6

2

1

Odpowiada atrybutowi: nfz:swd-zlec-ilosc@ilosc-przepisana komunikatu ZPOSP
Przekazywane w przypadku realizacji wyrobów medycznych dla pacjentów z uprawnieniem 47DN, 47ZN lub 47ZND.
Występuje tylko w przypadku zleceń na wyroby realizowane comiesięcznie

Wszystkie aktualności