Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie SIMP - ChUK

11-09-2020

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 05-03-2020 https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-w-sprawie-simp-chuk,7620.html w ramach usprawniania funkcjonalności związanych z wymianą danych między systemami informatycznymi świadczeniodawców  a Systemem Informatycznym Monitorowania Profilaktyki (SIMP) Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia zaktualizowaną dokumentację komunikatów XML umożliwiających przekazanie danych (karty badania profilaktycznego i wyników badań) z aplikacji gabinetowej świadczeniodawcy do SIMP w postaci plików XML oraz ponownie specyfikację protokołu komunikacji do web service umożliwiającego rejestrację pacjentów w programie profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK).

źródło: Departament Informatyki

Wszystkie aktualności