Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat w sprawie sprawozdawania komunikatem XML SWIAD danych o wykonanych zalecanych szczepieniach ochronnych w aptekach.

19-12-2023

Nawiązując do:

 oraz 

przekazujemy doprecyzowanie opisu atrybutu komunikatu XML SWIAD (bez zmiany wersji komunikatu):

W elemencie dane-swiadczenia:

Poziom w hierarchii Element

Atrybut

Krot­ność Format [wart. dom.] Opis Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
4 dane-swiadczenia   0-1   Dane obejmujące udzielone świadczenie

Element techniczny, obejmujący wszystkie podległe elementy, wykorzystywany do czytelnego wydzielenia informacji nieprzekazywanych w przypadku usuwania świadczenia.

Jeśli atrybut „usun” w elemencie „swiadczenie” ma wartość „T”, to element „dane-swiadczenia” (wraz z wszystkimi elementami podrzędnymi) nie występuje

dla atrybutu tryb:

tryb 0-1 do 2 cyfr Kod trybu przyjęcia pacjenta

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.

Atrybut nie przekazywany w przypadku POZ oraz aptek wykonujących zalecane szczepienia ochronne.

Podawany obligatoryjnie dla zestawów świadczeń, dla których atrybut //zestaw-swiadczen/@typ=”A”

Niepodawany dla zestawów świadczeń stacjonarnych (tryb przyjęcia określony jest wtedy w elemencie //hospitalizacja/przy-jecie/@tryb)

dodano wyłączenie przekazywania atrybutu dane-swiadczenia@tryb dla aptek wykonujących zalecane szczepienia ochronne.

Wszystkie aktualności