Aktualności

Aktualności Centrali

Kwalifikacja do sieci szpitali 2023-2027. Jak i gdzie złożyć protest?

01-10-2022
  • W Biuletynach Informacji Publicznej oddziałów wojewódzkich NFZ — 30 września 2022 roku — opublikowaliśmy wykaz placówek, które zakwalifikowały się do tzw. sieci szpitali.

  • Nowy wykaz będzie obowiązywał od stycznia 2023 roku do końca czerwca 2027 roku.

  • Do 7 października 2022 roku Centrala NFZ w Warszawie przyjmuje protesty w związku z wynikami kwalifikacji.

Siedem dni na złożenie protestu

Przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [1] przewidują możliwość złożenia protestu w związku z wynikami nowej kwalifikacji do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ).

WAŻNE!

Na złożenie protestu do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia jest 7 dni od opublikowania wykazów.

PRZECZYTAJ: Nowa kwalifikacja do sieci szpitali [WYKAZ]

Protest należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie w Centrali NFZ, lub elektronicznie:

  • ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa, w godzinach urzędowania (poniedziałek - piątek, od godz. 8.00 do 16.00.)
  • elektronicznie, m.in. przez elektroniczną skrzynkę podawczą (e-PUAP).
WAŻNE!

Termin na złożenie protestu jest zachowany, pod warunkiem doręczenia protestu do Centrali NFZ (bez braków formalnych), najpóźniej do 7 października 2022 r.

Jakie dane musi zawierać protest?

  1. Oznaczenie organu, do którego wnosi się protest,
  2. Imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnoszącego protest wraz z jego numerem KRS lub numerem REGON,
  3. Oznaczenie siedziby podmiotu wnoszącego protest,
  4. Wskazanie przedmiotu protestu wraz z uzasadnieniem,
  5. Podpis osoby upoważnionej do wniesienia protestu.

[1] Art. 95n ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wszystkie aktualności