Aktualności

Aktualności Centrali

Nabór do Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Ważne!
10-12-2020

Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił nabór do Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Fundusz do 11 grudnia 2020 r. zbiera elektroniczne deklaracje od placówek medycznych, które chcą przystąpić do programu. Pierwszeństwo mają poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Nabór prowadzony jest wśród placówek medycznych i indywidualnych praktyk zawodowych, w szczególności tych, które mają już podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej.

SPRAWDŹ: Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru

PRZECZYTAJ: Dłuższa lista medyków, którzy będą mogli podać szczepionkę

 

Podstawowe kryteria

Placówki, które mogą zgłosić się do programu, muszą spełnić kilka podstawowych kryteriów. Wśród nich m.in.:

  • prowadzić działalność w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie) lub na miejscu u pacjenta,
  • dysponować kadrą i warunkami lokalowymi pozwalającymi na przeprowadzenie szczepień,
  • zadeklarować lub posiadać podłączenie do elektronicznej platformy P1, prowadzonej przez Centrum eZdrowia, dzięki której możliwa będzie np. rejestracja osób do zaszczepienia.
     

PRZECZYTAJ AKTUALNE OGŁOSZENIE O NABORZE

[Aktualizacja ogłoszenia z 10.12.2020]

Jak się zgłosić?

Aby przystąpić do programu, do 11 grudnia 2020 r. należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy (wskazany w ogłoszeniu o naborze) i spełnić wymagania opisane w ogłoszeniu o naborze.

W pierwszej kolejności do programu zostaną zakwalifikowane placówki POZ, które mają już umowę z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

ELEKTRONICZNY NABÓR DO PROGRAMU TRWA DO 11 GRUDNIA 2020 R.

Formularz zgłoszenia jest dostępny pod adresem internetowym:
 

https://formularze.ezdrowie.gov.pl/

 

Wzór formularza [wersja poglądowa] 

Instrukcja wypełniania formularza dla podmiotu leczniczego

Instrukcja wypełniania formularza dla praktyki lekarskiej

 

Ocena wniosków

Rozpatrywanie wniosków potrwa do 17 grudnia 2020 r. Placówki, które pozytywnie przejdą kwalifikację, otrzymają elektroniczne potwierdzenie i zostaną dołączone do programu. Znajdą się także na wykazach prowadzonych przez Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Funduszu przy udziale Wojewodów.

Fundusz nie wyklucza przeprowadzenia dodatkowych naborów, jeśli będzie taka potrzeba.

Szczepienia co najmniej 5 dni w tygodniu

Do programu zakwalifikuje się placówka, która zadeklaruje wykonywanie szczepień przez co najmniej 5 dni w tygodniu przez jeden zespół szczepiący, oraz zdolność do wykonania co najmniej 180 szczepień w tygodniu.  

Placówka, która stara się o dołączenie do programu, musi również posiadać zespół wyjazdowy, który będzie szczepił pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie zgłosić się do punktu szczepień.

Możliwe jest także zorganizowanie transportu z miejsca pobytu pacjenta do punktu szczepień i z powrotem, gdy stan pacjenta uniemożliwia mu dotarcie do punktu szczepień.

Wszystkie warunki przystąpienia do programu szczepień zostały szczegółowo opisane w OGŁOSZENIU O NABORZE

 

Kto musi znaleźć się w zespole szczepiącym?

Każdy zespół szczepiący musi składać się z: lekarza, pielęgniarki, położnej lub higienistki szkolnej bądź osoby wykonującej inny zawód medyczny, która posiadająca niezbędne uprawnienia i kwalifikacje.

O zakwalifikowaniu pacjenta do szczepienia i jego zaszczepienia decyduje lekarz.

Każda placówka zakwalifikowana do programu musi ściśle przestrzegać zasad reżimu sanitarnego.

Szczepienie dla pacjentów jest bezpłatne. Placówki szczepiące otrzymają wynagrodzenie

Za każde szczepienie placówki zakwalifikowane do programu otrzymają wynagrodzenie. Obejmie ono szczepienie na miejscu w warunkach ambulatoryjnych, szczepienie w miejscu zamieszkania pacjenta oraz koszty transportu pacjenta domu do punktu szczepień i z powrotem.

Wykonane szczepienie musi być potwierdzone w karcie szczepienia. Fundusz rozliczy szczepienie tylko po zaszczepieniu i wypełnieniu karty szczepienia.

WAŻNE! Dla pacjentów szczepionka jest bezpłatna.

Stawki wynagrodzenia za udział w programie szczepień ustaliła Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Wszystkie warunki przystąpienia do programu szczepień zostały szczegółowo opisane w OGŁOSZENIU O NABORZE

 

Konsultanci w każdym Oddziale Wojewódzkim NFZ

Masz dodatkowe pytania dotyczące narodowego programu szczepień?

Szczegółowych informacji udzielają konsultanci w każdym z 16. Oddziałów Wojewódzkich Funduszu:

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00
W weekendy w godz. 8.00 - 16.00

Oddział Wojewódzki NFZ

Numer telefonu dla świadczeniodawców

Dolnośląski

71 79 79 440

Kujawsko-Pomorski

52 325 27 46

Łódzki

42 275 41 67

Lubelski

661 881 664

81 53 10 540

Lubuski

68 328 77 61

Małopolski

785 852 193

12 29 88 152

12 29 88 122

Mazowiecki

22 279 75 42

22 279 75 82

Opolski

601 530 268

783 920 786

Podkarpacki

17 860 42 05

Podlaski

85 745 95 55

Pomorski

58 751 27 35

Śląski

32 735 18 67

Świętokrzyski

605 150 519

663 492 682

Warmińsko-Mazurski

571 355 308

Wielkopolski

500 285 093

Zachodniopomorski

691 436 020

91 425 10 61

Wszystkie aktualności