Aktualności

Aktualności Centrali

Nabór do Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2: O co pytają placówki medyczne?

11-12-2020

Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru do Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

AKTUALIZACJA, 19.03.2021 r.

 

Pytanie świadczeniodawców POZ dotyczące warunku: „prowadzenie  szczepień przez zespół wyjazdowy (w szczególności w miejscu zamieszkania/ pobytu pacjenta, któremu stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień)”.

Zgodnie z pkt. 3 ogłoszenia, tj. „kwalifikacji do szczepienia i zaszczepienia może dokonywać ta sama osoba (lekarz)”, przyjmuje się, że warunek posiadania zespołu wyjazdowego jest spełniony, jeżeli szczepienia w miejscu zamieszkania pacjenta wykonuje lekarz udzielający świadczeń w POZ  lub lekarz udzielający świadczeń w POZ z pielęgniarką zatrudnioną w POZ.

 

Pytanie świadczeniodawców POZ dotyczące warunku: „w punkcie szczepień wyznaczona jest osoba koordynująca ich wykonywanie, zapraszająca poszczególne osoby do poczekalni i pilnująca zachowania dystansu pomiędzy osobami się w niej znajdującymi”.

Spełnienie wymogu nie oznacza konieczności zatrudnienia wyodrębnionej osoby (np. koordynatora szczepień), ale zapewnienia realizacji funkcji/zadań wymienionych powyżej przez powierzenie ich wykonania personelowi POZ.

 

Jak rozumieć warunek: „prowadzenie szczepień przez zespół wyjazdowy (w szczególności w miejscu zamieszkania/ pobytu pacjenta, któremu stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień)”?

Zgodnie z pkt 3 ogłoszenia, tj. „kwalifikacji do szczepienia i zaszczepienia może dokonywać ta sama osoba (lekarz)”, przyjmuje się, że warunek posiadania zespołu wyjazdowego jest spełniony jeżeli szczepienia w miejscu zamieszkania pacjenta wykonuje wyłącznie lekarz lub lekarz z inną osobą uprawnioną do szczepień.

 

Czy szczepić mogą ratownicy medyczni?

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10.12.2020 r., uprawniania do wykonania szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 (podania szczepionki) uzyskali: lekarze, felczerzy, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, a także higienistki szkolne. Higienistki muszą posiadać kwalifikacje do wykonywania szczepień, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112).

 

Co ze szczepieniami dla personelu podmiotów leczniczych, czy obejmą wszystkich tzn. zarówno lekarzy, pielęgniarki, położne, pielęgniarki szkolne jak i diagnostów laboratoryjnych, techników rtg  i pracowników administracji?

Tak, wszystkich pracowników, zatrudnionych w danym podmiocie leczniczym. Dotyczy to także personelu „niemedycznego”.

 

Czy świadczenia mogą być realizowane tylko w formie mobilnej?

Nie, wymagane jest posiadanie przynajmniej jednego punktu stacjonarnego, na którego organizację podmiot ma czas do 28.12.2020 r.

 

Czy obowiązkowe jest zapewnienie możliwości zaszczepienia pacjenta w domu?

Zgodnie z ogłoszeniem jest to obligatoryjne, ponieważ zależy nam na zapewnieniu szczepień dla osób niesamodzielnych lub z niepełnosprawnościami, które ze względu na stan zdrowia, nie będą mogły zaszczepić się na miejscu, w stacjonarnym punkcie szczepień. Jednak dopuszczalna jest kooperacja podmiotów między sobą i świadczenie wspólnych usług. Oznacza to, że podmiot, który złożył ofertę (formularz), może skorzystać z podwykonawstwa innego podmiotu medycznego, który zapewni szczepienia w ramach wyjazdowego (mobilnego) zespołu szczepiącego.

 

Czy jest określony obszar, na jaki musi dojechać zespół wyjazdowy do pacjenta, czy zespół może odmówić zaszczepienia pacjenta z dojazdem do miejsca zamieszkania, jeśli uzna, że odległość jest zbyt duża?

Pacjent powinien mieć zagwarantowane świadczenie szczepienia ze strony placówki zlokalizowanej najbliższej jego miejsca zamieszkania / pobytu.

 

Czy warunek odrębnego pomieszczenia do szczepień jest konieczny?

Nie. Warunki lokalowe, które należy spełnić, to wyodrębnione stanowiska: punkt badań, stanowisko szczepień, poczekalnia dla osób szczepionych.

 

Co będzie, jeżeli nie zaszczepię 180 pacjentów w tygodniu?

Podmiot lecznicy otrzyma wynagrodzenie za faktyczną liczbę zaszczepionych pacjentów.

 

Co to jest numer rejestrowy komórki w formularzu rejestracyjnym?

Numer rejestrowy Komórki / Jednostki znajduje się w księdze rejestrowej pod hasłem „Kod resortowy identyfikujący jednostkę lub komórkę”.

 

Czy dokumentacja szczepienia będzie tworzona w systemach CEZ, czy będzie wymóg wprowadzania dokumentacji w systemach lokalnych świadczeniodawców?

Dokumentacja  będzie prowadzona w systemach Centrum e-Zdrowia.

 

Co zrobić, jeśli się chce zmienić wysłany formularz – zadeklarować mniejszą liczbę miejsc?

Należy wypełnić i wysłać formularz ponownie. W przypadku kilku formularzy zgłoszonych przez ten sam podmiot leczniczy, wiążący będzie ostatni złożony formularz, według daty i godziny złożenia formularza.

 

Czy NFZ zapłaci za szczepienie osób nieubezpieczonych, np. bezdomnych?

Tak, Fundusz zapłaci za szczepienie także osób nieubezpieczonych. Warunkiem potwierdzenie wykonania szczepienia w karcie szczepień.

 

Czy wynagrodzenie za szczepienie obejmuje dwie dawki szczepionki?

Wynagrodzenie jest naliczane za każde podanie szczepionki.

 

Kiedy i w jakiś sposób będą szczepieni pracownicy medyczni?

Ogłoszenie o naborze dotyczy szczepień populacyjnych. Pracownicy medyczni oraz farmaceuci będą szczepieni inną, specjalną ścieżką. Szczepienie personelu medycznego będzie poprzedzało szczepienia populacyjne. 

 

Czy, aby zakwalifikować się do programu, jeden zespół szczepiący w mojej placówce będzie musiał wykonać co najmniej 180 szczepień tygodniowo?

W ogłoszeniu jest mowa o „zdolności do wykonania co najmniej 180 szczepień tygodniowo (…)”, co oznacza możliwość zorganizowania zespołu, który będzie w stanie zrealizować 180 szczepień tygodniowo. W przypadku np. mniejszego zainteresowania szczepieniem ze strony pacjentów lub innych, niezależnych od placówki przyczyn, liczba wykonanych szczepień może być mniejsza.

 

Czy prowadzenie szczepień przez zespół wyjazdowy (w szczególności w miejscu zamieszkania/ pobytu  pacjenta, któremu stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień) jest obligatoryjne?

Nie jest wymagane utworzenie odrębnego zespołu wyjazdowego, a zapewnienie możliwości zaszczepienia pacjenta w domu. Mogą to realizować także osoby prowadzące szczepienia w punkcie szczepień poza godzinami ich pracy.

 

Czy wykorzystanie systemu informatycznego jest jedynym sposobem na rejestrację do zaszczepienia?

Wykorzystanie systemu informatycznego nie wyklucza rejestracji przez telefon lub osobiście w placówce. Konieczne jest jednak wprowadzenie danych osób zarejestrowanych przez telefon lub osobiście do systemu informatycznego.

 

Czy świadczeniodawca, który zgłasza kilka punktów szczepień, wykonuje 180 podań tygodniowo ze wszystkich punktów, czy z każdego?

Zgodnie z wymogami naboru świadczeniodawca musi zadeklarować zdolność do wykonywania co najmniej 180 szczepień tygodniowo przez jeden zespół szczepiący w punkcie szczepień, przez co najmniej 5 dni w tygodniu.

 

Czy świadczeniodawca wykonuje szczepienia tylko dla pacjentów z listy POZ?

Pacjent może zgłosić zamiar zaszczepienia się w dowolnym punkcie szczepień (najbliższym), co oznacza, że świadczeniodawca powinien zaszczepić pacjentów zgłaszających się, także tych spoza listy.

 

Czy do udziału mogą przestąpić podmioty niezakontraktowane przez NFZ?

Do udziału w programie kwalifikuje się podmiot leczniczy albo praktyka zawodowa, która posiada ważny wpis w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RWDPL) oraz dysponuje odpowiednią kadrą i warunkami lokalowymi pozwalającymi na przeprowadzenie szczepień.

 

Czy lekarz może dokonać kwalifikacji do szczepienia np. w formie teleporady?

Do szczepienia kwalifikuje lekarz podczas wizyty w punkcie szczepień.

 

Czy wynagrodzenie za szczepienie obejmuje dwie dawki szczepionki?

Wynagrodzenie obejmuje 1 dawkę szczepionki. Za zaszczepienie drugą dawką szczepionki, w tym także kwalifikację do szczepienia w danym dniu, lekarz ponownie otrzyma wynagrodzenie w wysokości określonej w ogłoszeniu.

 

Czy można tzw. punkt pobrań w placówce przekształcić w punkt szczepień z zastosowaniem wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu?

Jest to możliwe, jeśli punkt pobrań spełni wszystkie wymogi sprzętowe i organizacyjne określone w ogłoszeniu o naborze.

 

Kto musi znaleźć się w zespole szczepiącym i jakie kwalifikacje musi spełniać personel?

Zespół musi się składać z lekarza lub felczera oraz  pielęgniarki, położnej lub higienistki szkolnej, lub osoby wykonującej inny zawód medyczny posiadającej wymagane uprawnienia i kwalifikacje. Kwalifikacji do szczepienia i zaszczepienia może dokonywać ta sama osoba (lekarz).

 

Czy podmiot zgłaszający się do szczepień musi mieć obowiązkowo tzw. zespół wyjazdowy do szczepień?

Placówka musi dysponować własnym zespołem wyjazdowym,  albo – opcjonalnie – może zorganizować transport z miejsca zamieszkania / pobytu pacjenta na szczepienie i odwiezienie go po szczepieniu do miejsca pobytu.

 

Czy muszą być określone co najmniej 2 zespoły szczepiące – stacjonarny i wyjazdowy?

Nie muszą, może być to jeden zespół.

 

Czy jeżeli przychodnia POZ zostanie zakwalifikowana do programu, to będzie też musiała szczepić pacjentów spoza swojej listy?

Tak, pacjent, w tym przypadku, nie jest przypisany do swojej przychodni.

 

Program nakłada obowiązek realizowania szczepień min. 5 dni w tygodniu, dotyczy to dni od poniedziałku do piątku czy wchodzi w grę sobota i niedziela?

Możliwa i dopuszczalna jest realizacja zabiegów również w sobotę i niedzielę, w ramach minimalnego, pięciodniowego okresu szczepień w ciągu tygodnia.

 

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY: NFZ rozpoczyna nabór do Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 [Ogłoszenie o naborze do programu]

Wszystkie aktualności