Aktualności

Aktualności Centrali

NFZ i RPP: równy dostęp do leczenia polskich i ukraińskich pacjentów

Ważne!
15-03-2022

Оголошення українською мовою

Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Rzecznikiem Praw Pacjenta przypomina o prawie do równego dostępu do świadczeń medycznych dla obywateli polskich i ukraińskich.

Zgodnie z ustawą z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 583), obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 roku, mają prawo do korzystania ze świadczeń medycznych i refundacji leków na analogicznych zasadach, jak ubezpieczeni w Polsce.

O tym warto pamiętać

Narodowy Fundusz Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta przypominają:

  • narodowość lub obywatelstwo nie mogą być przesłankami do przyjmowania pacjentów poza kolejnością,
  • każdy pacjent ma prawo, aby o kolejności jego dostępu do świadczeń medycznych w placówkach medycznych decydowały kryteria medyczne, stan zdrowia oraz miejsce na liście oczekujących (dotyczy np. poradni specjalistycznych, zabiegów planowych),
  • w sytuacji ratowania życia zawsze decyduje stan zdrowia pacjenta.

Niedopuszczalne praktyki

Niedopuszczalne są zarówno przypadki, kiedy pomimo braku wskazań medycznych lub bez zachowania kolejności na liście oczekujących, obywatele Ukrainy są przyjmowani przed polskimi pacjentami, jak również sytuacje dyskryminowania w równym dostępie do świadczeń.


Рівний доступ до лікування польських та українських пацієнтів

Національний Фонд Здоров'я разом із Омбудсменом з Прав Пацієнта нагадує про право рівного доступу до медичних послуг для польських та українських громадян.

Відповідно до Закону від 12 березня 2022 р. Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни (Журнал Законів 2022, позиція 583), громадяни України, котрі прибули до Польщі від дня 24 лютого 2022 року, мають право на отримання медичних послуг і на рефундацію (відшкодування) понесених витрат на ліки аналогічно до правил для осіб застрахованих у Польщі.

Про це варто пам'ятати

Національний Фонд Здоров'я та Омбудсмен з Прав Пацієнта нагадують:

  • національність або громадянство не можуть бути передумовами для позачергового прийняття пацієнтів,
  • Кожен пацієнт має право, щоб про черговість його доступу до медичних послуг у медицних закладах, вирішували медичні критерії, стан здоров'я та місце в списку очікуючих (це стосується, наприклад, консультацій у спеціалістів, планових процедур),
  • У ситуації рятування життя, рішаючим є стан здоров'я пацієнта.

Недопустимі  практики

Неприйнятними являються випадки, коли, незважаючи на відсутність медичних показників або без дотримання черги у списку очікуючих, громадяни України приймаються перед польськими пацієнтами, а також у ситуації дискримінації у сфері рівного доступу до медичних послуг.

Wszystkie aktualności