Aktualności

Aktualności Centrali

NFZ wydłuża termin ważności EKUZ

28-04-2021

Od 28 kwietnia 2021 r. obowiązują nowe zasady w sprawie ważności karty EKUZ. Termin jej ważności został wydłużony do:

20 lat dla osób, które:
  • pobierają świadczenie emerytalne i osiągnęły wiek emerytalny – 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni
18. roku życia dla osób, które:
  • zgłoszone są do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny
  • pobierają świadczenie rentowe.

Dotychczas termin ważności w tych przypadkach wynosił 5 lat.

Szczegółowe informacje na temat zasad wydawania EKUZ 

 


Podstawa prawna

Zarządzenie nr 79/2021/DWM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenia w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA.

Wszystkie aktualności