Aktualności

Aktualności Centrali

Nowe zasady testowania w kierunku koronawirusa. Co musisz wiedzieć?

Ważne!
30-03-2022
  • Od 1 kwietnia 2022 roku zmienią się zasady zlecania i wykonywania testów na koronawirusa.

  • O zleceniu testu będzie decydował lekarz.

  • Dla pacjentów testy pozostają bezpłatne.

  • Od 28 marca 2022 roku przestał obowiązywać wymóg wykonania testu przed wyjazdem do sanatorium lub przed przyjęciem do szpitala.

 

Do szpitala i do sanatorium już bez wyniku testu na koronawirusa

Według znowelizowanego rozporządzenia epidemicznego Rady Ministrów [1], placówka medyczna, już od 28 marca 2022 roku, nie ma prawa żądać od pacjenta negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Dotyczy to m.in. wyjazdu do sanatorium lub przyjęcia do szpitala.

Podstawowym warunkiem właściwej realizacji prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych jest zapewnienie odpowiedniej dostępności tych świadczeń, w tym ograniczanie barier, które mogłyby stać temu na przeszkodzie, a które nie są niezbędne. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym nie można zatem uzależniać udzielenia świadczenia zdrowotnego, w tym przyjęcia do szpitala, od przedstawienia negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 – podkreśla Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

PRZECZYTAJ: Negatywny wynik testu na koronawirusa nie może być warunkiem rozpoczęcia leczenia

 

Kiedy wykonać test? Eksperci zabierają głos

O skierowaniu pacjenta na test w kierunku koronawirusa zdecyduje lekarz, na podstawie oceny stanu zdrowia, w tym objawów, które mogą wskazywać na COVID-19. Tak mówią niezależne stanowiska wydane przez prof. Agnieszkę Mastalerz-Migas, konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz ekspertów Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, podpisane m.in. przez prof. Rafała Niżankowskiego (Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia), prof. Michała Myśliwca (I Klinika Nefrologii i Transplantologii UM Białystok) oraz prof. Piotra Szymańskiego (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA).

PRZECZYTAJ: Postępowanie z pacjentami podejrzanymi o zakażenie i zakażonymi SARS-CoV-2: Stanowisko konsultanta krajowego medycyny rodzinnej

 

Po pierwsze test antygenowy. PCR w szpitalach

Jeśli lekarz POZ zdecyduje się wykonać test pacjentowi, będzie to szybki test antygenowy. Wynik testu jest znany po kilku lub kilkunastu minutach. Taki test lekarz zleci osobie z objawami, które mogą być wywołane zakażeniem koronawirusem. Test będzie bezpłatny dla pacjenta. W aktualnej sytuacji, znacznego spadku zachorowań na COVID-19, nie ma potrzeby masowego testowania pacjentów w kierunku koronawirusa przed wizytą w POZ, gabinecie lekarza specjalisty lub w szpitalu przed planowym zabiegiem.

Test PCR będzie mógł zlecić lekarz przed przyjęciem do szpitala, jeśli uzna to za konieczne. W praktyce test PCR będzie stosowany w przypadku ostatecznego potwierdzenia lub wykluczenia, czy objawy infekcji dróg oddechowych, z którymi pacjent pojawił się w szpitalu, są wywołane koronawirusem.

WAŻNE!

Od 30 marca 2022 roku, po godzinie 12.00, nie będzie możliwe samodzielne zapisanie się na test PCR przez formularz zgłoszeniowy wypełniany online lub przez konsultanta infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM).

Od 1 kwietnia 2022 roku nie będzie można zrobić bezpłatnego testu w kierunku COVID-19 w aptekach, laboratoriach oraz w mobilnych punktach wymazowych.

PRZECZYTAJ: Leczenie pacjentów z COVID-19: Stanowisko Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

 

Pozytywny wynik testu, co dalej?

W przypadku pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2, lekarz zaleca samoizolację (zwolnienie lekarskie) do czasu ustąpienia objawów. Dokładnie tak, jak przy każdej chorobie zakaźnej, np. grypie.

Długość zwolnienia zależy od lekarza (zalecane minimum 7 dni), w zależności od:

  • stanu pacjenta,
  • czynników ryzyka ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 (np. braku szczepienia przeciw COVID-19, zaawansowanego wieku, choroby przewlekłej m.in. cukrzycy),
  • wysokiego zagrożenia wystąpienia powikłań.

PRZECZYTAJ: Informacja w sprawie zmian realizacji świadczeń u osób z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 i procedury wykonania testu

 

Finansowanie testów na koronawirusa po nowemu. Dla pacjenta test pozostaje bezpłatny

Utrzymujący się spadek liczby zakażeń koronawirusem, zniesienie obostrzeń sanitarnych i mniej hospitalizacji związanych z COVID-19 skłoniły Ministra Zdrowia do zmiany polecenia w sprawie zasad finansowania testów w kierunku koronawirusa.

Od 1 kwietnia 2022 roku testy w kierunku koronawirusa nie będą finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dla pacjentów testy nadal będą bezpłatne.

PRZECZYTAJ: Nowy tryb finansowania części świadczeń covidowych


[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 marca 2022 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2022, poz. 679)

Wszystkie aktualności