Aktualności

Aktualności Centrali

Testy antygenowe w POZ i etapowe finansowanie gotowości w szpitalach tymczasowych

Ważne!
01-12-2020

Pełna zdolność operacyjna szpitali tymczasowych będzie osiągana etapowo, w zależności od stopnia zapotrzebowania na łóżka szpitalne i poziomu ich wykorzystania. Lekarze POZ będą mogli wykonać testy antygenowe w gabinecie i podczas wizyt domowych.

Szpitale tymczasowe, na podstawie taryf ustalonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, otrzymują środki za gotowość do przyjęcia pacjentów z COVID-19 oraz za ich leczenie.

Aby otrzymać opłatę za gotowość na dodatkowe wolne łóżka, szpitale tymczasowe będą musiały najpierw osiągnąć odpowiedni poziom obłożenia już istniejącej bazy. Takie zmiany wprowadza nowelizacja „zarządzenia covidowego”, którą Filip Nowak, p.o. prezes NFZ, podpisał 1 grudnia.

Modułowe powiększanie szpitali tymczasowych

W momencie uruchomienia I etapu działalności szpitali tymczasowych każdy z nich dysponuje określoną – początkową – liczbą łóżek i personelem medycznym, który zajmuje się pacjentami z COVID-19. Szpital otrzymuje wówczas środki za gotowość do leczenia pacjentów z COVID-19, tylko za łóżka i personel z I etapu.

Decyzja o powiększeniu szpitala o kolejne miejsca będzie uzależniona od liczby już zajętych łóżek. Wtedy szpital będzie mógł rozszerzyć bazę łóżkową o nowe miejsca, a wraz z nią zapewnić dodatkową obsadę medyczną.

Na start 56 łóżek

Według zarządzenia, w I etapie działalności, Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje maksymalnie dwa 28. łóżkowe moduły (łącznie do 56 łóżek) w szpitalu tymczasowym. Dołączenie nowego etapu (modułu) i tym samym naliczenie opłaty za gotowość kolejnych 28 łóżek, będzie możliwe gdy 49 łóżek z już posiadanej bazy zostanie zajętych.

W przypadku stanowisk intensywnej terapii dla pacjentów z COVID-19 I etap liczy do 10 łóżek. Szpital tymczasowy będzie mógł uruchomić dodatkowe stanowiska OIT, dopiero gdy 70% posiadanej bazy łóżek OIT będzie zajęta.

Połączenie opłaty za gotowość, za stopniową rozbudowę możliwości przyjmowania pacjentów w szpitalach tymczasowych pokazuje, że odpowiedzialnie podchodzimy do finansowania tych placówek. Płacimy za leczenie i bazę łóżkową wraz z kadrą, którą szpitale powiększają w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie, a nie na wyrost – podkreśla Filip Nowak, p.o. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. – Równie ważne jest odpowiednie dysponowanie personelem medycznym w szpitalach tymczasowych, tak aby zabezpieczyć kadrę do zmieniającej się bazy łóżkowej – dodaje prezes Nowak.

Szpitale tymczasowe, w odróżnieniu od szpitali czterech poziomów zabezpieczenia covidowego, NIE OTRZYMUJĄ jednocześnie środków z opłaty za gotowość i opłaty za leczenie pacjentów z COVID-19.

Dowiedz się więcej o finansowaniu szpitali tymczasowych i tradycyjnych [PORÓWNANIE]

Personel medyczny na wyłączność

Prezes NFZ w nowelizacji „zarządzenia covidowego” doprecyzował także zasady finansowania szpitali tymczasowych, odnosząc się do personelu medycznego. Aby otrzymać środki za gotowość lub leczenie pacjentów z COVID-19, kadra medyczna pracująca w szpitalu tymczasowym nie może w tym samym czasie (tych samych godzinach) pracować w innej placówce medycznej, w szczególności w jednostce, która tworzy i organizuje ten szpital tymczasowy.

Testy antygenowe w POZ

Zarządzenie Prezesa NFZ wprowadza możliwość wykonania testów antygenowych w przychodniach POZ. Testy antygenowe są już stosowane w oddziałach szpitalnych, SOR-ach, izbach przyjęć oraz w karetkach pogotowia przez ratowników medycznych.

Lekarz POZ będzie mógł wykonać test antygenowy tylko podczas wizyty w poradni POZ lub podczas wizyty domowej.

Za każdy test antygenowy z pobraniem wymazu z użyciem własnych odczynników NFZ płaci 74,43 zł. Za samo pobranie materiału do testu - 42,03 zł. Szacując koszty wykonania testów antygenowych, Fundusz opierał się na analizie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Wydział Taryfikacji (AOTMiT).

Zapoznaj się z zarządzeniem Prezesa NFZ nr 189/DSOZ/2020

Wszystkie aktualności