Aktualności

Aktualności Centrali

Umowy do 2025 roku i wzmocnienie opieki koordynowanej

Ważne!
30-11-2022
  • Do końca marca 2025 roku będą obowiązywać umowy między NFZ a poradniami POZ zrzeszonymi w Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

  • Porozumienie na 27 miesięcy gwarantuje stabilność systemu ochrony zdrowia i jest korzystne dla pacjentów – podkreśla Adam Niedzielski, minister zdrowia.

  • Kompromis zakłada dodatkowe zachęty do wejścia w opiekę koordynowaną także przez mniejsze placówki oraz wzmocnienie opieki nad dziećmi i osobami z chorobami przewlekłymi.

  • Roczny ryczałt skutecznie zmotywuje mniejsze poradnie do zaangażowania się w opiekę koordynowaną nad pacjentem. Doceniamy finansowo również obszary związane z opieką nad dziećmi i pacjentami z wielochorobowością – precyzuje Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Po szeregu spotkań i szerokich konsultacjach ze środowiskiem lekarzy rodzinnych, w poniedziałek, 28 listopada, Filip Nowak, prezes NFZ, podpisał porozumienie z przedstawicielami Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

Umowy na 27 miesięcy. Stabilność dla systemu, komfort dla pacjentów

Obie strony porozumiały się co do długości nowych umów. Dotychczasowe kontrakty NFZ z placówkami POZ, zrzeszonymi w Federacji Porozumienie Zielonogórskie, wygasają z końcem 2022 roku. Nowe mają obowiązywać do końca marca 2025 roku.

Porozumienie na 27 miesięcy gwarantuje stabilność systemu ochrony zdrowia i jest korzystne dla pacjentów – podkreśla Adam Niedzielski, minister zdrowia.

To także czas na zachęcenie do większego zaangażowania poradni POZ w opiekę koordynowaną.

Uzgodniliśmy sporą przestrzeń czasową, aby bez niepotrzebnych napięć, spokojnie i racjonalnie podejść do wspólnego rozwijania modelu opieki koordynowanej – zaznacza Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Opieka koordynowana. Ułatwienia dla mniejszych placówek

Opieka koordynowana to dla mnie osobiście strategiczny projekt, dlatego doceniam, że będziemy go rozwijać, po to, aby w przyszłym roku przynajmniej tysiąc poradni POZ oferowało model opieki koordynowanej swoim pacjentom – podkreśla Adam Niedzielski, minister zdrowia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Opieka koordynowana wchodzi do POZ. Co to oznacza dla pacjentów?

Aby zachęcić mniejsze placówki POZ do włączenia się w opiekę koordynowaną, Narodowy Fundusz Zdrowia będzie wypłacał specjalny dodatek motywacyjny. Jego wysokość to 6,5 tys. zł na miesiąc. Dodatek będzie obowiązywał przez 12 miesięcy.

Liczę, że dzięki specjalnemu, ryczałtowemu modelowi wsparcia finansowego, uda się przekonać do wejścia w koordynację nawet małe przychodnie, które dotychczas obawiały się zaangażowania w opiekę koordynowaną – mówi prezes Filip Nowak.

Korzyści z rozwoju opieki koordynowanej dostrzegają też sami lekarze, którzy widzą w niej szansę na poprawę jakości świadczeń w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Rozmowy, które prowadziliśmy z prezesem Nowakiem, zaowocowały konsensusem, który realnie może doprowadzić do upowszechniania opieki koordynownej w Polsce. Co istotne, dla pacjentów opieka koordynowana oznacza poprawę jakości świadczeń w POZ. W opiece koordynowanej lekarz POZ zyskuje bowiem dodatkowe narzędzia diagnostyczne, dzięki którym może prowadzić i monitorować pacjenta szerzej niż dotychczas, wspierając się konsultacjami z lekarzem specjalistą – komentuje Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

ZOBACZ: Opieka koordynowana w POZ - bezpłatne webinarium NFZ dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

Wzmocnienie opieki nad dziećmi i pacjentami z chorobami przewlekłymi

Wypracowane porozumienie zakłada również wyższe finansowanie opieki nad dziećmi oraz osobami zmagającymi się z wielochorobowością.

Konsekwentnie inwestujemy w zdrowie dzieci, bo zdrowsze dzieci to w przyszłości zdrowsze społeczeństwo. Zadbaliśmy również o starszych pacjentów z chorobami przewlekłymi. Wypracowaliśmy rozwiązanie, które będzie zachęcało lekarzy POZ do objęcia tych pacjentów szczególną opieką. Jednocześnie ten wysiłek zostanie odpowiednio wynagrodzony – podkreśla Filip Nowak.

Dodatek za wielochorobowość będzie przysługiwał za każdą grupę chorobową. Finansowanie będzie uzależnione od liczby chorób przewlekłych, na które cierpi pacjent.

W przypadku dzieci wzrosną wskaźniki dotyczące małych pacjentów w grupach pediatrycznych od 0 do 6 lat i 7-19 lat.

Wszystkie aktualności