Aktualności

Aktualności Oddziałów

EKUZ na podstawie dodatku solidarnościowego

14-07-2020

Straciłeś pracę po 15 marca 2020 r. z powodu epidemii COVID-19 i masz prawo do dodatku solidarnościowego? Nadal przysługuje Ci Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

 

Jak wyrobić EKUZ
 1. Złóż wniosek o EKUZ.

  Zobacz jak wyrobić kartę EKUZ krok po kroku
   
 2. Do wniosku dołącz informację z ZUS o przyznaniu Ci prawa do dodatku solidarnościowego. Potwierdza ona, że jesteś objęty ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz ubezpieczeniem zdrowotnym w czasie, gdy otrzymujesz dodatek solidarnościowy.

 

Jak otrzymać informację z ZUS
Informację z ZUS o prawie do dodatku solidarnościowego wydrukuj ze swojego konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

 

Jak wyrobić EKUZ swoim najbliższym
 1. Złóż wniosek o EKUZ dla bliskiej osoby.
 2. Do wniosku dołącz informację z ZUS o przyznaniu Ci prawa do dodatku solidarnościowego.
 3. Dołącz oświadczenie, że osoba, którą wskazujesz we wniosku, jest członkiem Twojej rodziny.
 
Jak sformułować oświadczenie
Nie ma wzoru oświadczenia. Napisz je samodzielnie. Podaj dane bliskiej Ci osoby, dla której składasz wniosek o EKUZ.
Musisz oświadczyć, że jest ona członkiem Twojej rodziny.
 
Do kiedy będzie ważny EKUZ
EKUZ będzie ważny do 31 sierpnia 2020 roku.

 

Informację, jak otrzymać dodatek solidarnościowy, znajdziesz na stronie ZUS.pl

 


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 1068)
 2. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)

 

 

Wszystkie aktualności