Aktualności

Aktualności Oddziałów

Gdzie się leczyć w święta?

22-12-2016

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

W razie pogorszenia stanu zdrowia, każdy pacjent (bez względu na miejsce zamieszkania) może skorzystać z najbliższego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy np. w święta.

Przypominamy, że w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, każdy pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z najbliższej poradni nocnej opieki zdrowotnej.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych, 
  • telefonicznie, 
  • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta. 

Kiedy skorzystać z nocnej pomocy lekarza POZ

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

  • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością); 
  • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych; 
  • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych; 
  • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku; 
  • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Święta poza domem

Jeśli spędzamy święta poza domem także mamy prawo do pomocy medycznej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Możemy skorzystać wówczas z pomocy lekarza w najbliższej poradni POZ lub poradni nocnej i świątecznej opieki lekarskiej.

Stomatologiczna pomoc doraźna

W razie nagłego bólu zęba czy powikłań związanych z wcześniejszym leczeniem można skorzystać z pomocy stomatologa w jednej z poradni pracujących w ramach doraźnej opieki stomatologicznej.

Szpitalne Oddziały Ratunkowe oraz Izby Przyjęć

W sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają Izby Przyjęć lub Szpitalne Oddziały Ratunkowe. Oddziały te nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub nagłego, poważnego zagrożenia zdrowia.

Gdzie szukać pomocy

Święta za granicą

Wyjeżdżając na święta za granicę warto zabrać ze sobą karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).

Dzięki karcie EKUZ w nagłych przypadkach możemy skorzystać z pomocy medycznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie państw Unii Europejskiej i EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria).

Osoba posiadająca EKUZ ma prawo do świadczeń zdrowotnych niezbędnych z medycznego punktu widzenia w trakcie tymczasowego pobytu w danym kraju. O zakresie świadczeń decyduje lekarz.

źródło - łódzki OW NFZ

Wszystkie aktualności