Aktualności

Aktualności Oddziałów

Wydłużony termin ważności EKUZ

14-05-2021

Termin ważności EKUZ został wydłużony w 4 przypadkach.

Do 20 lat – dla osób, które:

  • mają emeryturę i osiągnęły wiek emerytalny – 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni
  • otrzymują nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Do ukończenia 18 lat – dla osób, które:

  • są zgłoszone są do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny
  • mają rentę.

Dotychczas termin ważności w tych przypadkach wynosił 5 lat.

Od kiedy zmiana

Nowe zasady w sprawie ważności karty EKUZ obowiązują od 28 kwietnia 2021 r.

Dowiedz się więcej o zasadach wydawania EKUZ.

 


Podstawa prawna

  1. Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenia w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA (Zarządzenie nr 79/2021/DWM)
Wszystkie aktualności