Biuletyn Informacji Publicznej Łódzkiego OW NFZ

Wykaz podmiotów leczniczych, w których może wystąpić ograniczenie lub brak dostępu do świadczeń

Wykaz podmiotów leczniczych, w których może wystąpić ograniczenie lub brak dostępu do świadczeń

Wypełniając dyspozycję art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  ogłasza wykaz podmiotów leczniczych wraz ze wskazaniem profili lub rodzajów komórek  organizacyjnych,  o których mowa w przepisach  wydanych  na  podstawie art. 31d  ustawy  z dnia  27 sierpnia  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zmn).

 

Podmiot publikujący: ŁOW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Łódzkiego OW NFZ
Publikujący informację: Anna Leder
Publikacja informacji: 04.10.2018 15:22
Aktualizacja informacji: 16.03.2020 14:40
Sprawdź historię zmian