Biuletyn Informacji Publicznej Łódzkiego OW NFZ

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej 2020

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej 2019

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej 2018

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

Podmiot publikujący: ŁOW NFZ
Autor informacji: Z-ca Dyrektora ŁOW NFZ Ds. Medycznych
Publikujący informację: Magdalena Góralczyk
Publikacja informacji: 27.08.2019 15:12
Aktualizacja informacji: 28.08.2019 09:27
Sprawdź historię zmian