Biuletyn Informacji Publicznej Łódzkiego OW NFZ

Koordynator dostępności

Koordynator dostępności w Łódzkim OW NFZ

Kontakt:

Joanna Smorawska-Szewczyk

tel.: 42 275 40 29

dostepnosc@nfz-lodz.pl

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ
  • sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewniania przez Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • monitorowanie działalności Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Źródło: Wydział Obsługi Klientów ŁOW NFZ

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego według stanu na dzień 1 stycxznia 2021 r.

Źródło: Koordynator dostępności

Plan działania Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 – 2022.

Plan działania Łódzkiego OW NFZ na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023-2024

Plan działania Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023-2024.