Biuletyn Informacji Publicznej Łódzkiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - ZP/ŁOW NFZ/2/2018 - wybór najkorzystniejszej oferty

14-08-2018

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1579) przetarg nieograniczony na "Zakup macierzy dyskowej wraz z rozbudową posiadanej macierzy IBM V7000 gen. 2”.

Źródło: Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczy

Podmiot publikujący: ŁOW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Łódzkiego OW NFZ
Publikujący informację: Magdalena Góralczyk
Publikacja informacji: 14.08.2018 11:36
Aktualizacja informacji: 16.11.2018 09:26
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności