Biuletyn Informacji Publicznej Łódzkiego OW NFZ

Zamówienia Publiczne - Łódzki Oddział Wojewódzki

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz-lodz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: ZP/ŁOW NFZ/1/2021

20-08-2021

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania - „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie ścian piwnic budynku biurowego, zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/355/1-8 z 25.10.1994 r., zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58” numer postępowania ZP/ŁOW NFZ/1/2021 opublikowane są na Platformie.

Wejście na platformę poprzez link: https://nfz-lodz.ezamawiajacy.pl 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, należy skontaktować się dostawcą Platformy. Zgłoszenia można kierować pod numerem infolinii technicznej platformy zakupowej dla Wykonawców +48 (22) 257 22 23 czynnej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 lub z wykorzystaniem kontaktu e-mail: oneplace@marketplanet.pl

 

Źródło: Dział Administracyjno-Gospodarczy

Podmiot publikujący: ŁOW NFZ
Autor informacji: Dyrektor ŁOW NFZ
Publikujący informację: Magdalena Góralczyk
Publikacja informacji: 20.08.2021 14:16
Aktualizacja informacji: 20.08.2021 14:56
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności