Biuletyn Informacji Publicznej Łódzkiego OW NFZ

Zamówienia Publiczne - Łódzki Oddział Wojewódzki

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz-lodz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/ŁOW NFZ/3/2018 - wybór najkorzystniejszej oferty

30-11-2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  - na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) „Ochrona osób i mienia Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia”.

 

Źródło: Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczy

Podmiot publikujący: ŁOW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Łódzkiego OW NFZ
Publikujący informację: Anna Leder
Publikacja informacji: 30.11.2018 13:55
Aktualizacja informacji: 18.12.2018 12:30
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności