Biuletyn Informacji Publicznej Łódzkiego OW NFZ

Zamówienia Publiczne - Łódzki Oddział Wojewódzki

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz-lodz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: ZP/ŁOW NFZ/4/2021

10-11-2021

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania - „Ochrona osób i mienia Narodowego Funduszu Zdrowia - Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego” - numer postępowania: ZP/ŁOW NFZ/4/2021 opublikowane są na Platformie.
Wejście na platformę poprzez link:


https://nfz-lodz.ezamawiajacy.pl


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, należy skontaktować się dostawcą Platformy. Zgłoszenia można kierować pod numerem infolinii technicznej platformy zakupowej dla Wykonawców +48 (22) 257 22 23 czynnej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 900-1700 lub z wykorzystaniem kontaktu e-mail: oneplace@marketplanet.pl

Źródło: Dział Administracyjno-Gospodarczy

Podmiot publikujący: ŁOW NFZ
Autor informacji: Magdalena Piechota
Publikujący informację: Anna Leder
Publikacja informacji: 10.11.2021 14:08
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności