Biuletyn Informacji Publicznej Łódzkiego OW NFZ

Zamówienia Publiczne - Łódzki Oddział Wojewódzki

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz-lodz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: ZP/ŁOW NFZ/6/2022

30-12-2022

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania - Usługa wysyłania wiadomości SMS za pośrednictwem dedykowanego API - numer postępowania: ZP/ŁOW NFZ/6/2022 opublikowane są na Platformie.
Wejście na platformę poprzez link:

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, należy skontaktować się dostawcą Platformy. Zgłoszenia można kierować pod numerem infolinii technicznej platformy zakupowej dla Wykonawców +48 (22) 257 22 23 czynnej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 900-1700 lub z wykorzystaniem kontaktu e-mail: oneplace@marketplanet.pl

Źródło artykułu: Dział Administracyjno-Gospodarczy

 

Podmiot publikujący: ŁOW NFZ
Autor informacji: Magdalena Piechota
Publikujący informację: Anna Leder
Publikacja informacji: 30.12.2022 16:12
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności