Biuletyn Informacji Publicznej Łódzkiego OW NFZ

Zamówienia Publiczne - Łódzki Oddział Wojewódzki

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz-lodz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Zapytanie o cenę - ZP/ŁOW NFZ/5/2020 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne

28-12-2020

Zamawiający - Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi, na  podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Utrzymanie czystości w obiektach i na terenach Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ” prowadzonym w trybie zapytania o cenę.

Źródło: Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczy

Podmiot publikujący: ŁOW NFZ
Autor informacji: Dyrektor ŁOW NFZ
Publikujący informację: Anna Leder
Publikacja informacji: 28.12.2020 13:49
Aktualizacja informacji: 05.01.2021 13:52
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności