Biuletyn Informacji Publicznej Łódzkiego OW NFZ

Zamówienia Publiczne - Łódzki Oddział Wojewódzki

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz-lodz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE: WOA-III.261.80.2022

29-11-2022

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 zaprasza do złożenia oferty na sukcesywną dostawę prasy codziennej i czasopism w formie prenumeraty w 2023 r. - numer sprawy: WOA-III.261.80.2022.

Wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania opublikowane są na Platformie Marketplanet e-Zamawiający, narzędziu które umożliwi Państwu złożenie oferty na drodze elektronicznej.

Wejście na platformę poprzez link:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, należy skontaktować się dostawcą Platformy. Zgłoszenia można kierować pod numerem infolinii technicznej platformy zakupowej dla Wykonawców +48 (22) 257 22 23 czynnej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 900-1700 lub z wykorzystaniem kontaktu e-mail:

Podmiot publikujący: ŁOW NFZ
Autor informacji: Magdalena Piechota
Publikujący informację: Magdalena Góralczyk
Publikacja informacji: 29.11.2022 08:43
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności