Biuletyn Informacji Publicznej Łódzkiego OW NFZ

Zamówienia Publiczne - Łódzki Oddział Wojewódzki

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz-lodz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE: WOAG-III.261.107.2021

16-11-2021

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi modernizacji sieci bezprzewodowej Zamawiającego -
numer sprawy: WOAG-III.261.107.2021.


Wszystkie  dokumenty  oraz  wszelka  korespondencja  dotycząca  niniejszego  postępowania  opublikowane są na Platformie Marketplanet e-Zamawiajacy, narzędziu, które umożliwi Państwu złożenie oferty na drodze
elektronicznej.


Wejście na platformę poprzez link: https://nfz-lodz.ezamawiajacy.pl


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, należy skontaktować  się  dostawcą  Platformy.  Zgłoszenia  można  kierować  pod  numerem  infolinii  technicznej
platformy  zakupowej  dla  Wykonawców  +48  (22)  257  22  23  czynnej  w  dni  robocze  od  poniedziałku do piątku w godz. 900-1700 lub z wykorzystaniem kontaktu e-mail: oneplace@marketplanet.pl


Źródło: Dział Administracyjno-Gospodarczy

Podmiot publikujący: ŁOW NFZ
Autor informacji: Magdalena Piechota
Publikujący informację: Anna Leder
Publikacja informacji: 16.11.2021 13:57
Aktualizacja informacji: 18.11.2021 14:03
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności