Biuletyn Informacji Publicznej Łódzkiego OW NFZ

Zamówienia Publiczne - Łódzki Oddział Wojewódzki

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz-lodz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE: WOAG-III.261.33.2020 - ponowny wybór najkorzystniejszej oferty

10-12-2020

W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi zaprasza do przedstawienia oferty na: sprzedaż i dostawę licencji na oprogramowanie służące do sporządzania kopii bezpieczeństwa maszyn wirtualnych oraz ich replikacji.

Źródło: Wydział Organizacyjny i Administracyjno-Gospodarczy

Podmiot publikujący: ŁOW NFZ
Autor informacji: Magdalena Piechota
Publikujący informację: Magdalena Góralczyk
Publikacja informacji: 10.12.2020 10:05
Aktualizacja informacji: 15.04.2021 15:47
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności