Biuletyn Informacji Publicznej Łódzkiego OW NFZ

Zamówienia Publiczne - Łódzki Oddział Wojewódzki

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz-lodz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE: WOAG-III.261.39.2022

19-04-2022

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę oprogramowania antywirusowego ESET Secure Business - numer sprawy: WOAG-III.261.39.2022.

Wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania opublikowane są na Platformie Marketplanet e-Zamawiajacy, narzędziu które umożliwi Państwu złożenie oferty na drodze elektronicznej.

Wejście na platformę poprzez link:  https://nfz-lodz.ezamawiajacy.pl

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, należy skontaktować się dostawcą Platformy. Zgłoszenia można kierować pod numerem infolinii technicznej platformy zakupowej dla Wykonawców +48 (22) 257 22 23 czynnej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 lub z wykorzystaniem kontaktu e-mail: oneplace@marketplanet.pl

 Źródło: Dział Administracyjno-Gospodarczy

 

Podmiot publikujący: ŁOW NFZ
Autor informacji: Magdalena Piechota
Publikujący informację: Magdalena Góralczyk
Publikacja informacji: 19.04.2022 12:01
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności