Biuletyn Informacji Publicznej Łódzkiego OW NFZ

Zamówienia Publiczne - Łódzki Oddział Wojewódzki

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz-lodz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE: WOAG-III.261.84.2021

27-10-2021

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania - „Wykonanie modernizacji systemu kontroli dostępu w siedzibach Łódzkiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia ” - numer postępowania: WOAG-III.261.84.2021 opublikowane są na Platformie.

Wejście na platformę poprzez link: https://nfz-lodz.ezamawiajacy.pl


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, należy skontaktować się dostawcą Platformy. Zgłoszenia można kierować pod numerem infolinii technicznej platformy zakupowej dla Wykonawców +48 (22) 257 22 23 czynnej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 900-1700 lub z wykorzystaniem kontaktu e-mail:

Źródło: Dział Administracyjno-Gospodarczy

 

Podmiot publikujący: ŁOW NFZ
Autor informacji: Adam Łukasiewicz
Publikujący informację: Magdalena Góralczyk
Publikacja informacji: 27.10.2021 14:39
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności