Biuletyn Informacji Publicznej Łódzkiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - WPOG-IV.261.14.2017

06-12-2017

W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1579), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi zaprasza do przedstawienia oferty na: „zapewnienie dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych pracownikom Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ”.

Źródło: Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczy

Podmiot publikujący: ŁOW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Łódzkiego OW NFZ
Publikujący informację: Anna Leder
Publikacja informacji: 06.12.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 30.01.2018 14:19
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności