Biuletyn Informacji Publicznej Łódzkiego OW NFZ

Zamówienia Publiczne - Łódzki Oddział Wojewódzki

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz-lodz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - WPOG-IV.261.156.2018 - unieważnienie postępowania

04-12-2018

W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1986), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi zaprasza do przedstawienia oferty na „Świadczenie usługi w zakresie aprobaty skierowań pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej”.

 

Źródło: Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczy

Podmiot publikujący: ŁOW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Łódzkiego OW NFZ
Publikujący informację: Magdalena Góralczyk
Publikacja informacji: 04.12.2018 12:45
Aktualizacja informacji: 17.12.2018 13:05
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności