Biuletyn Informacji Publicznej Łódzkiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - WPOG-IV.261.160.2018 - wybór najkorzystniejszej oferty

30-11-2018

W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi zaprasza do przedstawienia oferty na: „Zapewnienie dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych pracownikom Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ”.

 

Źródło: Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczy

Podmiot publikujący: ŁOW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Łódzkiego OW NFZ
Publikujący informację: Magdalena Góralczyk
Publikacja informacji: 30.11.2018 13:31
Aktualizacja informacji: 12.12.2018 13:51
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności