Biuletyn Informacji Publicznej Łódzkiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - WPOG-IV.261.70.2019 - wybór najkorzystniejszej oferty

16-05-2019

W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi zaprasza do przedstawienia oferty na: „Dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia”.

Źródło: Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczy

Podmiot publikujący: ŁOW NFZ
Autor informacji: Z-ca Dyrektora Łódzkiego OW NFZ Ds. Ekonomiczno - Finansowych
Publikujący informację: Magdalena Góralczyk
Publikacja informacji: 16.05.2019 11:27
Aktualizacja informacji: 28.05.2019 14:01
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności