Biuletyn Informacji Publicznej Lubelskiego OW NFZ

Wykaz podmiotów leczniczych, w których może wystąpić zagrożenie braku dostępu do świadczeń

Działając na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2018 poz.1532) Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszcza wykaz podmiotów leczniczych, wraz ze wskazaniem profili lub rodzajów komórek organizacyjnych, w których może wystąpić zagrożenie braku dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej lub ciągłości ich udzielania, ze względu na zbyt małą liczbę lekarzy mogących udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w tych podmiotach.

Dyrektor
Lubelskiego OW NFZ
Karol Tarkowski

 

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Lubelski OW NFZ
Autor informacji: Naczelnik WSOZ
Publikujący informację: Łukasz Bondyra
Publikacja informacji: 04.10.2018 15:47
Aktualizacja informacji: 18.05.2021 15:59
Sprawdź historię zmian