Biuletyn Informacji Publicznej Lubelskiego OW NFZ

Zamówienia Publiczne

Data Nazwa postępowania Specyfikacja
Istotnych
Warunków
Zamówienia
Informacja z otwarcia ofert

Wybór Oferty
19.05.2020

Ogłoszenie o postępowaniu na świadczenie usług ochrony osób i mienia Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w siedzibach przy ul. Szkolnej 16 i Nadstawnej 4 w Lublinie oraz całorocznego utrzymania porządku na terenie przylegającym do budynku przy ulicy Szkolnej 16 w Lublinie

SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

 
14.05.2020

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup systemu drukująco-kopertującego na wyposażenie Centrum Usług Wspólnych w Chełmie

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej https://nfz-lublin.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą.

SIWZ  
26.03.2020

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont pomieszczeń Centrum Usług Wspólnych w Chełmie

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej https://nfz-lublin.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą.

SIWZ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Plany pomieszczeń CUW przewidziane do remontu

Przedmiar remont pomieszczeń

Przedmiar wymiana okien

Informacja z otwarcia ofert (14.04.2020)

Ogłoszenie o wyborze oferty (20.04.2020)

28.02.2020

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzątanie pomieszczeń

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej https://nfz-lublin.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą.

SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty (03.04.2020)
19.02.2020

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi transmisji danych

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej https://nfz-lublin.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą.

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert (04.03.2020)

Ogłoszenie o wyborze oferty (12.03.2020)

24.07.2019

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę komputerów stacjonarnych

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej https://nfz-lublin.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą.

Klauzula RODO Administarator Danych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert (07.08.2019)

Ogłoszenie o wyborze oferty (04.09.2019)

04.07.2019

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup paliwa do samochodów służbowych

Klauzula RODO Administarator Danych

SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert (12.07.2019)

Ogłoszenie o wyborze oferty (19.07.2019)

03.06.2019

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę, montaż i konfigurację biblioteki taśmowej LTO

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej https://nfz-lublin.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą.

Klauzula RODO Administarator Danych

SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert (18.06.2019)

Ogłoszenie o wyborze oferty (27.06.2019)

01.04.2019

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi transmisji danych

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej https://nfz-lublin.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą.

Klauzula RODO Administarator Danych

SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert (26.04.2019)

Ogłoszenie o wyborze oferty (14.05.2019)

05.10.2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizacje środowiska pamięci masowych

Klauzula RODO Administarator Danych

Zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert (22.10.2018)

Ogłoszenie o wyborze oferty (25.10.2018)

02.10.2018

Ogłoszenie o postepowaniu na świadczenie usług pocztowych

Klauzula RODO Administarator Danych

SIWZ

Formularz kosztorysu ofertowego załącznik nr 7

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert (11.10.2018)

Ogłoszenie o wyborze oferty (16.10.2018)

Informacja o udzieleniu zamówienia (21.11.2018)

10.09.2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej

Klauzula RODO Administarator Danych

SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert (21.09.2018)

Ogłoszenie o wyborze oferty (26.09.2018)

29.08.2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację sieci LAN

Klauzula RODO Administarator Danych

SIWZ

Załącznik nr 2 JEDZ espd

Informacja z otwarcia ofert (03.10.2018)

Ogłoszenie o wyborze oferty (05.10.2018)

24.07.2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup samochodów

Klauzula RODO Administarator Danych

SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert (06.08.2018)

Ogłoszenie o wyborze oferty (10.08.2018)

03.07.2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup urządzeń komputerowych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Klauzula RODO Administarator Danych

SIWZ

Zmiana terminu składania ofert

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert (19.07.2018)

Ogłoszenie o wyborze oferty (28.08.2018)

01.06.2018

Przetarg nieograniczony na zakup urządzeń komputerowych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Klauzula RODO Administarator Danych

SIWZ

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ, zmiana terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert (15.06.2018)

Informacja o unieważnieniu postępowania (26.06.2018)

09.05.2018 Ogłoszenie o postępowaniu na usługi ochrony osób i mienia oraz sprzątanie posesji w siedzibie przy ul.
Szkolnej 16 w Lublinie
SIWZ

Informacja z otwarcia ofert (21.05.2018)

Informacja o udzieleniu zamówienia (26.06.2018)

26.03.2018

Zamówienie na sprzątanie pomieszczeń

 

Informacja z otwarcia ofert (26.03.2018)

Ogłoszenie o wyborze oferty (06.04.2018)

14.03.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na realizowanie zadań z zakresu oceny celowości leczenia uzdrowiskowego przez lekarza specjalistę w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert (23.03.2018)

Informacja o udzieleniu zamówienia (27.04.2018)

Podmiot publikujący: Lubelski OW NFZ
Autor informacji: Joanna Klimkowska
Publikujący informację: Łukasz Bondyra
Publikacja informacji: 09.03.2018 00:00
Aktualizacja informacji: 21.05.2020 16:09
Sprawdź historię zmian