Biuletyn Informacji Publicznej Podkarpackiego OW NFZ

Dostępność

Kontakt do koordynatora dostępności

Iwona Sapek

e-mail: iwona.sapek@nfz-rzeszow.pl
telefon: +17 86 04 230

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ
  • sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewniania przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • monitorowanie działalności Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Jeśli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami lub przedstawicielem ustawowym takiej osoby i widzisz bariery architektoniczne lub informacyjno-komunikacyjne w:

  • Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
  • lub w jednym z naszych Punktów Obsługi

 możesz złożyć wniosek o zapewnienie dostępności.

 

Złóż wniosek:

  • e-mailem na adres:
  • listownie na adres: ul. Zamkowa 8, 35- 032 Rzeszów

 

Powinniśmy zrealizować wniosek do 14 dni od jego złożenia.  Poinformujemy Cię, jeżeli:

  • nie będzie to możliwe – podamy przyczyny i wskażemy nowy termin
  • nie będziemy mogli zapewnić dostępności zgodnie z wnioskiem – zaproponujemy alternatywne rozwiązanie.

Gdy nie zapewnimy wnioskowanej dostępności na obowiązujących warunkach, masz prawo złożyć skargę do Prezesa Zarządu PFRON . Skargę możesz wnieść  w terminie 30 dni od upływu terminów na zapewnienie dostępności.

 

Postawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1063).

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Śliż
Publikacja informacji: 28.12.2021 10:07
Aktualizacja informacji: 04.04.2022 10:30
Sprawdź historię zmian