Biuletyn Informacji Publicznej Pomorskiego OW NFZ

Wykaz podmiotów leczniczych, w których może wystąpić zagrożenie braku dostępu do świadczeń

Wykaz podmiotów leczniczych, w których może wystąpić ograniczenie lub brak dostępu do świadczeń

Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1532) Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszcza wykaz podmiotów leczniczych, wraz ze wskazaniem profili lub rodzajów komórek organizacyjnych, w których może wystąpić zagrożenie braku dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej lub ciągłości ich udzielania, ze względu na zbyt małą liczbę lekarzy mogących udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w tych podmiotach.

Podmiot publikujący: Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Pomorskiego OW NFZ
Publikujący informację: Piotr Kollakowski
Publikacja informacji: 12.02.2020 10:52
Aktualizacja informacji: 27.08.2020 11:38
Sprawdź historię zmian