Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiego OW NFZ

Programy Rządowe

Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla niepełnosprawnych

30-11-2020

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 30-11-2020 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe o numerze 13-20-000089/REH/05/2/05.1310.408.02/01, ogłaszane na obszar grupy powiatów: opatowski 2606, sandomierski 2609, staszowski 2612 w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu rządowego – Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych obowiązujących od 01.12.2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano następujących oferentów:

  1. CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ - adres miejsca:GABINET FIZJOTERAPII 27-600 SANDOMIERZ ul. OPATOWSKA 10. - kwota przyznanych środków Funduszu Solidarnościowego 52 972,80 zł
  2. KUCZYŃSKA MARZENA - OŚRODEK REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ I PROMOCJI ZDROWIA - adres miejsca:OŚRODEK REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ I PROMOCJI ZDROWIA MARZENA KUCZYŃSKA 27-552 BAĆKOWICE ul. 101 - kwota przyznanych środków Funduszu Solidarnościowego 20 600,00 zł
  3. MAREK GRODZKI - adres miejsca:PRACOWNIA (DZIAŁ) FIZJOTERAPI 27-640 KLIMONTÓW ul. SANDOMIERSKA 61 - kwota przyznanych środków Funduszu Solidarnościowego

           61 800,00zł

Pozostałe postępowania wymienione poniżej:

· 13-20-000085/REH/05/2/05.1310.408.02/01 - obszar - grupa powiatów - buski 2601,kazimierski 2603,pińczowski 2608
· 13-20-000086/REH/05/2/05.1310.408.02/01 - obszar - grupa powiatów - jędrzejowski 2602,włoszczowski 2613
· 13-20-000087/REH/05/2/05.1310.408.02/01 - obszar - grupa powiatów - konecki 2605,skarżyski 2610
· 13-20-000088/REH/05/2/05.1310.408.02/01 - obszar - grupa powiatów - ostrowiecki 2607,starachowicki 2611
· 13-20-000090/REH/05/2/05.1310.408.02/01 - obszar - grupa powiatów - m. Kielce 2661,kielecki 2604

zostały unieważnione, a co za tym idzie nie dokonano wyboru żadnej z ofert.

W/w dane są również dostępne w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Wszelkie informacje dostępne pod numerami telefonu: 41 36 46 230.

Podmiot publikujący: Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
Autor informacji: Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału NFZ
Publikujący informację: Mateusz Wcisło
Publikacja informacji: 30.11.2020 15:50
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności