Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr: NFZ13-WAG-SSZP.251.1.2023

25.01.2023
Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji polegającej na budowie siedziby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach.

Postępowanie nr: WAG-SSZP.261.1.3.2022

20.06.2022
Usługa kompleksowego utrzymania czystości w siedzibie Świętokrzyskiego OW NFZ oraz w pomieszczeniach najmowanych

Postępowanie nr: WAG-SSZP.261.1.2.2022

23.05.2022
Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia

Postępowanie nr: WAG-SSZP.261.1.1.2022

16.05.2022
Usługa kompleksowego utrzymania czystości w siedzibie Świętokrzyskiego OW NFZ oraz w pomieszczeniach najmowanych

Postępowanie nr: WAG-SSZP.261.1.3.2021

29.10.2021
Zakup zestawów komputerowych typu „all in one” oraz zakup zestawów komputerowych przenośnych z monitorami

Postępowanie nr: WAG-SSZP.261.1.2.2021

08.10.2021
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym