Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr: WAG-SSZP.261.1.2.2021

08.10.2021
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym

Komunikat w sprawie transmisji online sesji otwarcia ofert

04.06.2020
Transmisja sesji otwarcia ofert do postępowania przetargowego: O-WAG.261.1.1.2020

Postępowanie nr: O-WAG.261.1.2.2020

02.06.2020
Usługa ochrony osób i mienia

Postępowanie nr: O-WAG.261.1.1.2020

27.05.2020
Sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitariatów i pomieszczeń ogólnodostępnych.

Postępowanie przetargowe: nr O-WAG.261.1.2.2019

17.09.2019
Postępowanie przetargowe: nr O-WAG.261.1.2.2019 Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym

Postępowanie przetargowe nr: O-WAG.261.1.1.2019

23.08.2019
Postępowanie przetargowe nr: O-WAG.261.1.1.2019 na rozbudowę infrastruktury typu Blade