Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiego OW NFZ

Wykaz podmiotów leczniczych, w których może wystąpić brak dostępu do świadczeń

Komunikat

28.09.2018
Wykaz podmiotów leczniczych, w których może wystąpić zagrożenie braku dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej lub ciągłości ich udzielania, ze względu na zbyt małą liczbę lekarzy mogących udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w tych podmiotach